Standpunten

 • Fractie VVD De Dommel

  © VVD De Dommel

  verkiezingsprogramma

  Verkiezingsprogramma

  Aan de slag met water: dit is ons verkiezingsprogramma!

  Lees meer
 • Biodiversiteit

  © VVD De Dommel

  watersysteem

  Biodiversiteit

  Biodiversiteit als middel voor het bereiken van onze waterdoelen

  Lees meer
 • Droogte Reusel

  © VVD De Dommel

  watersysteem

  Droogte

  Misschien wel de grootste uitdaging: hoe gaan we om met de toenemende droogte?

  Lees meer
 • Hoogwater

  © VVD De Dommel

  watersysteem

  Wateroverlast

  In een veranderend klimaat komen uitersten steeds vaker voor: we bereiden ons voor op piekbuien en hoogwater.

  Lees meer
 • waterzuivering

  © VVD De Dommel

  waterketen

  Afvalwaterzuivering

  Zuivering van afvalwater is een van de kerntaken van het waterschap. Medicijnresten en drugsafval maakt zuivering een uitdaging.

  Lees meer
 • SNB Waterschap De Dommel

  © VVD De Dommel

  waterketen

  Grondstoffen & Energie

  Het waterschap kan grondstoffen in de waterketen nuttig gebruiken met als voorbeeld de Energiefabriek bij RWZI Tilburg.

  Lees meer
 • Belastingen

  © VVD De Dommel

  bestuur, communicatie & ...

  Belastingen

  Het waterschap hanteert een watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

  Lees meer
 • Communicatievisie

  © VVD De Dommel

  bestuur, communicatie & ...

  Communicatievisie

  Hoe vergroten we het waterbewustzijn onder onze inwoners? Waar moet het AB op inzetten?

  Lees meer
 • bestuur, communicatie & ...

  Samenwerkingen

  De rekenkamercommissie onderzocht samenwerkingsverbanden.

  Lees meer