Niet de afkomst, maar de toekomst telt!

Het gaat niet om de afkomst maar de toekomst! Vandaag gingen we in gesprek over circulariteit met 2e Kamerlid Fahid Minhas en 1e Kamerlid Tanja Klip op RWZI Tilburg.

gesprek circulariteit

© VVD De Dommel

We spraken over de uitdagingen én belemmeringen voor waterschappen richting circulair handelen. Hoe gaan we van het predicaat 'afval' naar 'grondstof'? En hoe liberaal is een voortrekkersrol van het waterschap op circulaire investeringen? We hebben de middag afgerond met een rondleiding over rioolwaterzuivering Tilburg.