Iedere druppel telt: VVD stelt programma vast!

De leden hebben het verkiezingsprogramma van VVD De Dommel voor 2023-2027 vastgesteld!

De klimaatverandering brengt grote opgaven voor het waterschap met zich mee: de gevolgen van droogte en extreme weersomstandigheden hebben een grote invloed op de systemen die waterschappen van oudsher beheren. Het VVD-adagium 'droge voeten, lage lasten' heeft lang goed gewerkt maar is niet meer van deze tijd. De VVD wil aan de slag om keuzes te maken daar waar water een vitale rol speelt; we nemen verantwoordelijkheid en investeren in een klimaatbestendige inrichting, we spreken nationale kaders af, passen wetgeving aan en trekken samen op met burgers, organisaties en het bedrijfsleven. Tegelijkertijd vindt de VVD dat het waterschap geen verantwoordelijkheden van andere partijen over moet nemen. Er moet gekeken worden welke maatregelen maximale impact hebben zonder het stapelen van ambitie op ambitie. We gaan doen wat nodig is!


Zie bijlage voor ons verkiezingsprogramma!