Bezoek innovatieve kwatrijnstal

De VVD-fractie van waterschap De Dommel bezocht vandaag de familie Combee bij de innovatieve kwatrijnstal. Samen met de waterschapsfractie 'ongebouwd' kregen we uitleg over de innovatieve vloer waar mest en urine wordt gescheiden: 50% minder ammoniak uitstoot!

Bezoek innovatieve kwatrijnstal

© VVD De Dommel

Het benutten van vaste mest als organisch materiaal helpt droogte tegengaan, houdt vocht vast en vermindert uitspoeling van meststoffen. Top initiatief! Voor meer informatie zie: link