Bas Peeters benoemd als DB-lid!

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 23 februari is ons fractielid Bas Peeters benoemd als lid van het dagelijks bestuur. Bas is sinds maart 2019 lid van het algemeen bestuur en volgt Jan Verhoeven op die om gezondheidsredenen is gestopt als bestuurder bij het waterschap. Bas is 25 jaar en een van de jongste dagelijks bestuurders bij een waterschap.

Bas Peeters

© Tao Heslenfeld

Bas heeft de portefeuille Schoon water. Hierin spelen belangrijke thema’s als microplastics en medicijnresten in het afvalwater, het circulair omgaan met afvalstoffen en het duurzaam omgaan met het gezuiverde afvalwater. Bas studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie werkte hij als adviseur mobiliteit en water bij een adviesbureau.


Bas: “Ons water is nog steeds niet schoon genoeg. Samen met partners werken we hier hard aan maar er moet een stevig tandje bij.” De visie en ambities van het waterschap voor de komende zes jaar staan in het nieuwe  Waterbeheerprogramma. Naast schoon water gaat het om voldoende water en droge voeten.

De Dommel heeft een grote opgave en werkt aan een watersysteem dat robuust en flexibel is. Bas: “De uitdagingen zijn groot en er moet nu wat veranderen. Daar moeten we ook jongeren in meekrijgen. Dat vraagt om meer zichtbaarheid van het waterschap bij jongeren. Daar pak ik graag een grote rol.”