David van den Hout nieuw in AB!

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 februari is David van den Hout uit Diessen benoemd als AB-lid. David studeert rechten aan de Open Universiteit en neemt vanuit de VVD-fractie de plaats van Jan Verhoeven in. David gaat zich focussen op het watersysteem (oa. de droogteproblematiek) en zal zitting nemen in de commissie watersysteem.

David van den Hout

© VVD De Dommel