Bestuur stelt "Waterschapsbijbel" vast!

Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur het waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Het waterbeheerprogramma 2022-2027, in kort WBP5, is in feite de waterschapsbijbel voor het handelen van ons waterschap voor de komende jaren. De urgentie om op te treden voor een robuust watersysteem is hoger dan ooit. De VVD onderschrijft de ambitie waar deze urgentie om vraagt. Wel legt de VVD-fractie accenten in het beleid.

Lees de bijdrage van Bas:

Vandaag is toch wel een speciaal moment, we stellen het WBP5 vast, onze waterschapsbijbel. De opgave waar wij als waterschap voor staan zijn hoog.  Meer dan ooit wordt er van het waterschap een regievoerende rol gevraagd in het ruimtelijk speelveld. De ambities in het WBP zijn hoog en sluiten aan bij een overheid die faciliteert en stimileert maar ook regie pakt wanneer dat nodig is.

Wel is het belangrijk dat we onszelf niet vergalloperen in de ambitie. De arbeidsmarkt is krap wat het vinden van nieuw personeel bemoeilijkt. Daarnaast is het debat over hoe onze leefomgeving er over 50 jaar uit ziet niet eenvoudig. Vandaag leggen we de basis voor de toekomst. De VVD fractie steunt de ambitie van het WBP5, de urgentie is duidelijk. Wel maken we ons zorgen over de uitvoerbaarheid.  We pleiten voor een pragmatische aanpak waarbij we vanuit onze kerntaken prioriteren en geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen. Dit sluit aan bij de reactie van veel gemeenten op ons WBP. Nieuw beleid is altijd bespreekbaar maar dient goed uitgewerkt te zijn.Met betrekking tot de hydrologische plus missen wij dit nog. We steunen daarom, ook na beantwoording DB, het amendement van de fractie bedrijven, de toezegging van het DB inzake de motie van AWP volstaat voor ons. Daarnaast blijven we als VVD fractie scherp op de voortgang van de keringen en overstorten.

Tot slot, de opgave waar we als waterschap voor aan de lat staan is groot. De VVD fractie pakt deze handschoen op, we gaan samen aan de slag.


Voor meer informatie, neem contact op met Bas Peeters via:

  • Mail: bpeeters@dommel.nl
  • Tel: 06 82 919 778