VVD fractie over het kwijtscheldingsbeleid

In de algemene bestuursvergadering van Waterschap de Dommel van 29 september stond de verruiming van kwijtschelding van belastingen op de agenda.

Kort gezegd was het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de drempel voor bijstandsgerechtigden te verlagen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van belastingen. Dit in de lijn met regiogemeenten en bijna alle waterschappen. De VVD was echter tegen. De armoedeval is een belangrijk argument om tegen te zijn. De uitkeringsgerechtigden worden minder geprikkeld om aan het werk te gaan, terwijl de markt schreeuwt om mensen. Het waterschap is een uitvoeringsorganisatie en is dus niet verantwoordelijk voor inkomens politiek, daar zijn gemeenten voor en het rijk. Verder zou dit ruimere beleid 1.5 miljoen euro kosten, dit zou weer opgebracht moeten worden door andere belastingbetalers.

Het was een pittige discussie waar linkse en rechtse partijen haaks op elkaar stonden. Het kwam tot een stemming waar 12 mensen voor stemden en 13 tegen, waaronder dus ook de VVD fractie.