Jan Verhoeven stopt als DB-lid

Tot onze spijt stopt Jan Verhoeven als lid van het dagelijks bestuur. Vanwege gezondheidsredenen heeft Jan besloten zijn functie per 1 december neer te leggen.

René Dekkers: "Jan is een ontzettend betrokken, deskundig en gewaardeerd collega. Zijn stijl karaktiriseert zich door een bescheiden houding waarbij hij altijd interesse toont in het persoonlijk leven van collega's en echt luistert naar wat er speelt. Daarnaast is Jan erg betrokken, zo zou het realiseren van de energiefabriek in Tilburg niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van Jan. We gaan zijn deskundigheid ontzettend missen."

Watergraaf Erik de Ridder onderschrijft de rol van Jan bij het komen tot realisatie van de energiefabriek, een belangrijke pijler in de portefeuille Schoon water van Jan.  “Ik betreur het bijzonder dat Jan Verhoeven moet stoppen als bestuurder. Jan is een betrokken en gedreven bestuurder. We zijn als waterschap gegroeid in onze samenwerking met de omgeving. Met zijn persoonlijke stijl en aanpak heeft Jan Verhoeven daar een belangrijke rol bij gespeeld.”

Jan Verhoeven: “Ik vind het heel jammer dat ik mijn werk bij Waterschap De Dommel niet kan voortzetten. Ik dank iedereen voor de prettige en constructieve samenwerking. Met gepaste trots kijk ik terug op de mooie resultaten die we, samen met onze partners, in het Dommelgebied hebben bereikt. Het belang van de waterthema’s neemt nog steeds toe. Ik wens het waterschap en zijn partners veel succes met het waarmaken van de ambities.”

Tijdens de online vergadering op 24 november van het algemeen bestuur was Jan voor het laatst aanwezig. De VVD-fractie zal Jan op een later, fysiek, moment het afscheid geven welke hij verdient.