Waterschap stelt ontwerp-WBP5 vast!

Op 31 maart 2021 heeft het bestuur van waterschap De Dommel het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Mede dankzij de inbreng van amendementen heeft de VVD-fractie een aantal liberale punten weten te realiseren.

Dommel

© VVD De Dommel

Het waterbeheerprogramma 2022-2027, in kort WBP5, is in feite de waterschapsbijbel voor het handelen van ons waterschap voor de komende jaren. De urgentie om op te treden voor een robuust watersysteem is hoger dan ooit. De VVD onderschrijft de ambitie waar deze urgentie om vraagt. Wel legt de VVD-fractie accenten in het beleid. Dankzij de VVD-fractie zijn de volgende punten in het stuk gerealiseerd:

  • Het waterschap gaat het op orde brengen van alle keringen prioriteit geven. Dit is een kerntaak van ons waterschap en de overige keringen zijn te lang verwaarloost.
  • Er komt geen dwingende eis voor het grondwaterontrekkers om een hydrologische plus aan te moeten tonen. De vormgeving van dit concept is nog erg onduidelijk en wordt de komende tijd uitgewerkt. Daarna komt het DB terug bij het bestuur met een voorstel.
  • De VVD zet een streep door het investeren in energieparken van derden. Het waterschap is geen energieleverancier. Om onze klimaatdoelen te halen kijken we eerst naar de mogelijkheden op onze eigen terreinen en assets. Mocht dan blijken dat dit onvoldoende is, komt het DB terug bij het bestuur met een voorstel. De VVD is tegen een carte blanche bij voorbaat.
  • In de communicatie naar externe partijen met betrekking tot dit ontwerp WBP5 wordt transparant en eerlijk bericht over de financiĆ«le consequenties. De financiĆ«le vertaalslag ontbreekt in dit stuk, wel is een lastenverhoging noodzakelijk. Tijdens de uitvoeringsplannen zal blijken hoe hoog deze lastenverhoging zal zijn. Dankzij een amendement van de VVD communiceren we hier transparant over naar onze partners en inwoners. 

Het algemeen bestuur heeft met grote meerderheid het ontwerp WBP5 vastgesteld. Het stuk zal nu de inspraakprocedure ingaan waarbij partijen zienswijzen kunnen indienen. Daarna zal het stuk weer terug komen bij het algemeen bestuur.