Nieuw bestuursprogramma een feit, Jan Verhoeven in DB

BOXTEL - Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel heeft vanmiddag het bestuursprogramma 'Bruggen bouwen met water voor nu en later' vastgesteld. Het Algemeen Bestuur benoemde ook de nieuwe Dagelijks Bestuursleden.

Dagelijks bestuur De Dommel

© VVD De Dommel

(vlnr) Martijn Tholen (Ongebouwd), Erik de Ridder (Watergraaf), Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Jan Verhoeven (VVD), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Antje Dekker (secretaris directeur)


De VVD stelt met genoegen vast dat heel veel onderdelen uit haar verkiezingsprogramma onderdeel vormen van dit nieuwe Bestuursprogramma 2019-2023. Alle Dagelijks Bestuursleden maakten de afgelopen vier jaar deel uit van het Algemeen Bestuur. Jan Verhoeven was namens de VVD ook lid van het Dagelijks Bestuur in de vorige bestuursperiode.