Kerntakendiscussie leidt tot strakkere sturing

Kerntakendiscussie

© VVD De Dommel

Tijdens de behandeling van voorjaarsnota op 8 juli heeft het DB het bestuur uitgenodigd mee te denken over het vormgeven van kaders om de haalbaar en betaalbaarheid van projecten binnen waterschap De Dommel te vergroten. Na aanleiding van deze oproep heeft Bas Peeters samen met twee oppositieleden een eerste notitie gemaakt.

Na behandeling van het onderwerp via gecombineerde commissievergaderingen heeft het AB op 10 februari 2021 de notitie 7 principes voor ons dagelijks handelen als waterschapsbestuur vastgesteld. Deze notitie voorziet onder andere in de intentie om instrumenten te ontwikkelen zodat het AB vanuit haar toetsende rol de voortgang van projecten kan bewaken en kaders kan stellen. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing zal deze instrumenten verder gaan uitwerken.

VVD De Dommel ziet hierin een belangrijke stap richting een meer transparant bestuur waarbij het AB haar controlerende functie beter kan uitvoeren.


Voor meer informatie, neem contact op met Bas Peeters via bpeeters@dommel.nl