Bestuursaanpassingen in slibverwerker SNB

BOXTEL - Tijdens de bestuursvergadering van 28 april 2020 heeft het bestuur in ruime meerderheid voor een bestuurswijziging bij onze slibverwerker SNB gestemd.

SNB Waterschap De Dommel

© VVD De Dommel

Er is gestemd voor de volgende wijzigingen:

  • het overgaan tot een volledig onafhankelijke raad van commissarissen (RvC);
  • het verduidelijken van de rollen en onderwerpen van de besluitvorming tussen de RvC en de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA);
  • het wijzigen van de bestaande stemverhoudingen in de AvA, zodanig dat belangrijke besluiten unaniem genomen moeten worden en overige besluiten met een 70% respectievelijk 50% meerderheid.


Voor meer informatie, neem contact op met René Dekkers via:

  • Mail: rdekkers@dommel.nl
  • Tel: 06 338 40 930