Fred Knoops en Jos Kuppens commissielid

EINDHOVEN - Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel van woensdag 8 juli 2020 in Eindhoven zijn Fred Knoops en Jos Kuppens be√ędigd als commissielid voor de VVD. Het besluit om voor alle fracties burger-commissieleden toe te laten (mits deze op de kieslijst hebben gestaan) was al eerder genomen.

Fred Knoops en Jos Kuppens commissielid

© VVD De Dommel

Fred Knoops, actief in de VVD-afdeling Veldhoven maar nog nieuw v.w.b. waterschapstaken, gaat zich bezig houden met Watersysteem. Jos Kuppens, die we kennen uit de vorige bestuursperiode wordt burgercommissielid Waterketen. Hun commissiewerkzaamheden starten per direct. Veel succes!